2016
Vanaf 17 december 

bijzondere kerstaanbiedingen
kunstboeken, notebooks, voederpotten voor vogelen, 
eigenaardigheden uit het VOORLOPIG verleden


V O O R L O P I G 


gemaakt, gevonden

bedacht, gedroomd
 gehoord, gezien
opgegraven, aangespoeld
met de wind mee
opgetekend en bewaard

voor altijd 

kerst 2016

toen, toen, toen


Tot ziens